Protecció de Dades de Caràcter Personal


La nostra base de dades tant informàtica, com l’arxiu d’històries clíniques, és privat i d’ús exclusiu i intransferible de la nostra Institució. Complim amb el disposat en l’article 5 de la llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i el respecte al dret sobre la pròpia imatge. Complim amb el Codi Deontològic del Consell General de Col·legis de Metges d'Espanya (CGCOM); per tant no es cedeixen, no es venen, no es transfereixen o canvien amb altres professionals o institucions.

L’interessat té els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i podrà exercir el seu dret sol·licitant-ho de les dues següents opcions:
- Per escrit a l'adreça: Pl. Ernest Lluch, 1, escala B, baix 2a, 17600 Figueres - Per correu electronic a: info@oftalmologiafigueres.com