Els nostres equips


Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

El nostre consultori


Els grans avenços en digitalització, processament, compressió, emmagatzematge i intercanvi d’imatges digitals han estat un gran progrés en el sector mèdic, sobretot en la millora de la qualitat del servei.

El vídeo i la informatització de les dades i les imatges, són una eina per l’estudi i el seguiment de les malalties. Igualment, com eina d’informació pel pacient i els seus familiars.

La informació visual que es pot facilitar tant al pacient com a la seva família resulta molt útil per entendre la malaltia i la possible solució.

Des de la primera exploració oftalmològica fins a la intervenció quirúrgica, tots els passos queden documentats amb la gravació amb vídeo, fotografia i les còpies amb color realitzades pel sistema de videoimpresió.

Aquestes gravacions ens permeten compartir-les amb altres professionals a nivell de congressos, reunions científiques o poder-les enviar via Internet a altres companys per aclarir dubtes o perfeccionar un diagnòstic i un possible tractament.Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Unitat de Refracció

Comptem amb dues unitats de Refracció, amb foròpter manual (equip per refracció semi automàtica), llum de fenedura amb sistema de vídeo incorporat, per gravar, editar i documentar les diferents patologies del segment anterior de l'ull.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Agudesa Visual Potencial

Equip destinat per a la realització de la prova d'agudesa visual potencial, donant un pronòstic visual, previ a certes cirurgies de l'ull.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Refracció ocular adults i nens

Disposem de dues autorefractòmetres, un d'ells amb aberròmetre i Keratómetro per control computat; molt útil per mesurar i compensar l'aberració esfèrica de la còrnia i el cristal·lí. I, l'altre, molt important en l'exploració infantil.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Topògraf Cornial

Equip destinat per a l'anàlisi de la Còrnia, amb programari per MasterVue, per a l'anàlisi de determinades patologies o malalties de la còrnia; Contact Fit Lens, per a l'adaptació de lents de contacte; Pathfinder Analizer per al tractament i seguiment de casos quirúrgics amb làser Excimer.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Pressió Ocular

Disposem, de tres equips, per poder determinar la Pressió Ocular, per tonometria de contacte. Tonòmetre tipus Goldman, tonòmetre Perkins i Tonopen Avia.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Camp Visual

Podem realitzar Camps Visuals computats, comptant maculars com perifèrics, amb un Software Peritrend, per al seguiment dels diferents estudis en el temps.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Làser YAG

Equip destinat per al tractament de capsulotomia Posterior, iridotomies i trabeculoplastia làser, usats en cas de Glaucoma o per "lnetejar la lent de contacte"l en pacients operats de cataractes.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Làser Díode

Disposem d'un equip per a la realització de tractament Làser en determinades malalties de la Retina (Retinopatia diabètica, Retinopatia Hipertensiva, Patologies Oclusivas de la Retina, entre d'altres) i Glaucoma (Glaucoma neovascular, teràpia Làser per Glaucoma).

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

OCT (Tomografia de Coherència Òptica)

És un equip de gran utilitat en l'exploració de el fons d'ull: retina, macula i nervi òptic. En alguns casos és d'utilitat en l'exploració de la còrnia i l'iris.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Retinògraf i Angiògraf

En alguns casos cal fer una exploració de sistema vascular retinal, com és el cas de l'edema macular, obstruccions vasculars de la retina, en casos de retinopatia diabètica, entre d'altres.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Ecògraf Ocular

De gran utilitat per a l'exploració ocular en circumstàncies especials, on la visualització directa de les estructures internes de l'ull no és possible.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Paquimetria Ocular / Pressió ocular

De gran importància per determinar el gruix corneal, tant per a cirurgia refractiva; com, per reajustar el valor de la pressió ocular, segons la resistència corneal.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Biometria Ocular

Molt important en el càlcul de la Lent Intra Ocular (LIO), en cirurgies de cataracta i facorefractivas amb implants de tot tipus de lents, segons cada pacient: monofocals, tòriques, trifocals, multifocals, etc.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Refracció infantil

La unitat valora la funció visual en el seu conjunt, especialment defectes de refracció, immaduresa ocular o estrabisme, que poden donar lloc a ull vague o a dificultats en l'aprenentatge.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Test de Lecto Escriptura i Amplitud de Acomodació

Per als infants disposem d'un equip que ens avalua la capacitat i velocitat lectora, tenint en compte entre altres, els moviments sacàdics i l'amplitud d'acomodació.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Discriminació i Percepció Visual

La percepció visual facilita l'observació i la comprensió de les imatges per part dels nens. Determinant la Capacitat de discriminar les diferents parts dins d'un disseny visual.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Test d'Hess-Lancaster

El test de la pantalla de Hess-Lancaster és un mètode utilitzat per identificar músculs de l'ull que estan dèbils o paralitzats. És un mètode molt útil per estudiar els estrabismes primaris o secundaris.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Test d'Binocularitat i optomètrics

Molt importants per saber l'estat de desenvolupament i maduració ocular. Així mateix, per conèixer l'estat de l'equilibri muscular i sensorial de l'ull.Examen oftalmològic


Examen oftalmològic

La consulta oftalmològica exigeix atenció i dedicació, així com una exploració detallada. Les proves que es realitzen en una consulta d’oftalmologia cerquen dos objectius:

  • Atendre el problema que preocupa al pacient.
  • Descartar l'existència de problemes greus que poden passar inadvertits, que poden causar la ceguera i que probablement vostè desconeix.

Recordi que en una primera visita, per tal d'aconseguir aquests objectius, l'exploració ha d' ésser completa i minuciosa, la qual cosa porta el seu temps.

Prescriure unes ulleres és un acte mèdic complex. No només cal posar atenció al fet de graduar, a més s'han d'explorar altres estructures oculars.