Consells pràctics


L'agudesa visual en els nens


Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

En el desenvolupament físic, el comportament i les seves necessitats els nens es diferencien notòriament dels adults. Cal atendre’ls i examinar-los de manera diferent que als pacients adults.

Tots els nens haurien de ser sotmesos a un examen oftalmològic complet al mes d’haver nascut, després, als sis mesos, i finalment passar una revisió anual fins a complir els sis anys, per intentar buscar, diagnosticar i tractar patologies oculars per a un desenvolupament normal de la seva visió, i per tant, per al seu desenvolupament.

A partir dels sis anys, el seguiment i els controls oftalmològics s'acoblarien a les seves necessitats i als consells de l’especialista. En el nostre consultori utilitzem les figures de l’optotip de Pigassu, per determinar l’agudesa visual.

Aquestes figures són molt útils en nens d’edat preescolar. Recomanem que abans de venir a la consulta practiquin amb el nen per reconèixer cada un dels dibuixos. Moltes vegades, el que s’interpreta com una mala visió, no és res més que un desconeixement de la prova.Optotipo direccional

El nen ha de dir o indicar cap a on senyalen les potes de la lletra “E”.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres
Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres

Optotipo de figures

Són dibuixos facilment identificables per el nen.

Consultori Oftalmològic i Microcirurgia Ocular Figueres