Avís legal


Protecció de dades

La nostra base de dades tant informàtica, com l’arxiu d’històries clíniques, és privat i d’ús exclusiu i intransferible de la nostra Institució. Complim amb el disposat en l’article 5 de la llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i el respecte al dret sobre la pròpia imatge. Complim amb el Codi Deontològic del Consell General de Col·legis de Metges d'Espanya (CGCOM); per tant no es cedeixen, no es venen, no es transfereixen o canvien amb altres professionals o institucions.Drets d'Autor / Bibliografia

“El material fotogràfic i els casos clínics mostrats a la nostra web, són publicats amb el consentiment dels pacients o tutors legals, en el cas de menors. Els equips de diagnosi que es veuen a les fotografies, corresponen a la nostra consulta; només en casos molt específics farem constar a peu de foto el nom de la institució a la qual pertanyen o qui ens els ha cedit. Sempre es respectaran els drets d’autor, fent constar la font.”

“Així mateix, només ens responsabilitzem dels nostres escrits i releguem la responsabilitat als seus autors dels seus. Els temes publicats només tenen caràcter informatiu, no terapèutic.”

“L'objectiu d'aquesta web és facilitar informació addicional per als nostres pacients i públic en general. En cap moment substitueix la visita al metge oftalmòleg i/o els seus tractaments.”

BIBLIOGRAFIA
L’actualització dels temes oftalmològics, es regeix pels avanços publicats en revistes científiques, congressos o llibres de les principals societats oftalmològiques de les quals som membres:

- Associació Llatinoamericana de Cirurgians de Còrnia, Cataracta i Segment anterior, ALACCSA.
- Asociation for Research in vision and Ophthalmology, ARVO.
- American Society of Cataract and Refractive Surgery, ASCRS.
- European Association for Visió and Eye Research, EVER.
- Pan-American Association of Ophthalmology, PAO.
- Institut Universitari Barraquer d'Espanya.
- Societat Espanyola d’Oftalmologia, SEU.
- Keratomileusis Study Group, KMSG.
- Societat Espanyola de Estrabologia.Propaganda / Funcionament de la web

Aquesta web te autofinançament
No acceptem propagandes
No tenim interessos comercials amb empreses que comercialitzen equips o fàrmacs oftalmològics.