Actualitat


UNA NOVA LENT PER A MILLORAR LA VISIÓ EN PACIENTS AMB DEGENERACIÓN MACULAR (24/01/2009)

Ophthalmology 2007;114:860-865

Un nou implant de dues lents intraoculares especials del model IOL-Vip (Intraocular Lens for Visually Impaired Person) de la casa italiana LenSpecial, permet millorar l’agudesa visual en pacients amb DMAE (Degeneració Macular relacionada amb l'Edat).

El sistema consta d’una lent bicòncava de càmera posterior i una lent biconvexa de càmera anterior. Juntament amb la còrnia formen un telescopi de Galileu que proporciona una moderada magnificació de la imatge, alhora que la dirigeix cap a l'àrea perimacular, gràcies a l’efecte prismàtic que inclou.

Els avantatges que aporta el sistema IOL-Vip són uneixi excel·lent estabilitat i tolerància del sistema en l'ull i una cirurgia simple i habitual. A causa del modest augment de 1,3x, el sistema IOL-Vip apesares altera el camp visual del pacient i permet la seva implantació en ambdós ulls, amb el consegüent augment d'agudesa visual. Els investigadors italians, que la van idear, han implantat ja més de 250 IOL-Vip, un 20% d'elles binocularmente.

Combinant una selecció adequada del pacient amb la implantació quirúrgica del sistema i un entrenament visual posterior, per a habituar al pacient a usar el seu nova pseudofovea, s’obté una considerable millorança de l'agudesa visual. Actualment s’estan implantant en pacients amb DMAE seca, però els investigadors refereixen que poden ser implantades en: DMAE Humida estable, inactiva o prèviament tractada. Degeneració Macular miópica. Forats maculares. Malalties maculares com distròfies de Best i Stargardt.


UNA NOVA LENT PER A MILLORAR LA VISIÓ EN PACIENTS AMB DEGENERACIÓN MACULAR (24/01/2009) UNA NOVA LENT PER A MILLORAR LA VISIÓ EN PACIENTS AMB DEGENERACIÓN MACULAR (24/01/2009)« Tornar al llistat d'actualitat