Actualitat


LA CICLOSPORINA TÒPICA AL 0.05% ESTIMULA LA REGENERACIÓN DELS NERVIS CORNEALS DESPRÉS DEL LASIK (22/09/2009)

Journal of refractive surgery. 2008 abril, pag. 337 – 343
La ciclosporina al 0,05% podia ser segura i efectiva per a accelerar la regeneració dels nervi cornials després del LASIK.

Un estudi publicat recentment a Journal of Refractive Surgery determinava si la ciclosporina al 0,05% podia ser segura i efectiva per a accelerar la regeneració dels nervi cornials després del LASIK i d'aquesta manera facilitar una més ràpida recuperació de la sensibilitat corneal.

L'estudi clínic, prospectiu, randomitzat, realitzat a centre únic, va incloure 44 ulls de 22 pacients a qui se li va realitzar LASIK bilateral. Un ull va ser triat a l'atzar per rebre un tractament amb gotes de ciclosporina 2 vegades al dia durant 3 mesos en addició a la medicació postquirúrgica estàndard. La sensibilitat corneal va ser mesura utilitzant el estesiómetro de Cochet-Bonnet en quatre àrees per fora del flap corneal i cinc àrees per dins, abans de la cirurgia i després, 1 dia, 1 setmana, 1 mes i 3 mesos posteriors a la cirurgia.

Per als quatre punts fora del flap corneal la sensibilitat es va mantenir normal al llarg de l'estudi. No es van trobar diferències significatives entre els ulls tractats amb ciclosporina i els ulls control en aquests punts. Tots els punts dins el flap excepte els més propers a la frontissa van demostrar una hipoestèsia cornial profunda al dia, a la setmana i al mes de l'LASIK. No es van trobar diferències entre el grup control i els ulls tractats amb ciclosporina. Els punts dins el flap van presentar una major sensibilitat corneal en els pacients tractats amb ciclosporina que els del grup control (p <.011) als 3 mesos de la intervenció.

L'estudi conclou assenyalant que la ciclosporina tòpica va demostrar que millora significativament la sensibilitat corneal als 3 mesos d'haver-se efectuat una intervenció de LASIK, el que suggereix que aquest fàrmac actua estimulant la regeneració dels nervis que innerven la còrnia, situació que influeix favorablement en una més ràpida recuperació de la sensibilitat corneal postquirúrgica


LA CICLOSPORINA TÒPICA AL 0.05% ESTIMULA LA REGENERACIÓN DELS NERVIS CORNEALS DESPRÉS DEL LASIK (22/09/2009)« Tornar al llistat d'actualitat