Actualitat


SINDROME DE LES PANTALLES DE VISUALITZACIÓ (03/05/2009)

Dr. Javier elizalde, Clínica Barraquer

Treballar vuit hores davant de l'ordinador ja està passant factura a la qualitat de vida de molts professionals d'oficina, com han advertit especialistes reunits en una recent trobada de Madrid. Els nostres ulls "no estan acostumats ni preparats per a passar-se la major part del dia observant de prop objectes com és el cas de la pantalla de l'ordinador", recorda el Dr. Javier Elizalde, oftalmólogo del Departament de Vítreo-Retina del Centre de Oftalmología Barraquer.

A més, quan es treballa enfront d'un monitor durant diverses hores, la velocitat del parpalleig disminuïx considerablement, de 12 per minut a dos, produint-se la molesta sequedat ocular i altres símptomes.

Per al doctor Elizalde "aquest sobreesfuerzo al que sotmetem els nostres ulls per a enfocar curtes distàncies és el culpable de la irritació ocular, el lagrimeo, enrojecimiento dels ulls, mal de cap i esquena, tots aquests símptomes s'han reunit sota el nom de Síndrome de la Visió per Ordinador".

Aquesta molesta Síndrome ja arriba a a més del 85 per cent dels treballadors d'oficines, homes i dones, en algun moment de la seva vida laboral. I encara que "no revesteix gravetat ja que no causa lesions o deterioració de la visió, les molèsties poden perdurar durant molt temps, si no es prenen les mesures adequades, fent la vida laboral bastant incòmoda", adverteix el oftalmólogo.

Per a disminuir els efectes d'aquesta Síndrome és recomanable:
- Utilitzar una pantalla d'ordinador que tingui una protecció adequada per als ulls.
- No utilitzar pantalles excessivament petites (inferior a 19 polzades) L'especialista aconsella utilitzar filtres antirradiación en el monitor.
- Treballar a una distància de 50 centímetres com a mínim de la pantalla i evitar els reflexos de llum sobre ella.
- Optimitzar les condicions ambientals: la il·luminació ha de ser l'adequada, ha d'haver una humitat entre el 40 i el 65 per cent, no ha d'haver excessiu aire condicionat o calefacció perquè "potencia la sequedat ocular" i ha d'haver ventilació suficient de la sala.
- Utilitzar colirios lubrificants o llàgrimes artificials, en el cas que notem sequedat en els ulls. - Apartar la vista de la pantalla durant uns 10 minuts per cada hora de treball.


SINDROME DE LES PANTALLES DE VISUALITZACIÓ (03/05/2009)« Tornar al llistat d'actualitat