Actualitat


ALTRA ALTERNATIVA ALS PEGATS OCULARS (22/02/2009)

Les ulleres miracle (LCG -Liquid Crystal Glasses) per al tractament de la ambliopía.
Oficina de prensa OphthoCare

Fins a fa molt poc temps l'únic tractament existent per a la ambliopía era l'ús dels pegats i la correcció òptica adequada ?si es necessitava. Però recentment la companyia israeliana OphthoCare ha presentat un nou tractament que no requereix la utilització de pegats, doncs ha desenvolupat les primeres ulleres de cristall líquid, que funcionen amb un obturador electrònic. Aquesta porta mala sort ha estat aprovada per la FDA nord-americana per al tractament de la ambliopía en nens, i es preveu que revolucioni el tractament d'aquesta anomalia que afecta al 5% dels nens, i el tractament dels quals es recomana efectuar entre els 3 i els 6 anys.

Consisteix en una porta mala sort de cristall liquido que s'enfosqueix fent de pegat, aquest obturador electrònic va incorporat dintre de la correcció òptica i es controla per un microxip preprogramado que s'activa sobre l'ull a petits intervals. Aquestes sessions de "tancar-obrir" exerciten l'ull vague i forcen el seu ús. A través de la tecnologia del cristall líquid, es genera una cortina electrònica que tanca el obturador sobre l'ull sa i, per tant, obliga a la utilització de l'ull feble. El tancament té lloc automàticament i pot durar, aproximadament, de 10 a 15 segons, per a després obrir-se durant altres 10 o 15 segons.

Els exercicis de "obrir-tancar" continuaran mentre el pacient utilitzi les ulleres, enfortint l'ull vague i millorant l'agudesa visual i exercitant la visió binocular. Encara que té grans avantatges, els nens van referir que es van sentir molt a gust utilitzant les ulleres, constituint-se així en una alternativa de preferència quant als pegats. El gran inconvenient és el cost.


ALTRA ALTERNATIVA ALS PEGATS OCULARS (22/02/2009) ALTRA ALTERNATIVA ALS PEGATS OCULARS (22/02/2009)« Tornar al llistat d'actualitat