Actualitat


LENTS INTRAOCULARS MULTIFOCALS EN LA CIRURGIA DE CATARACTA (11/02/2009)

Dr. Fernando Rodríguez Mier
Cirugía Refractiva Lenticular, de Ashok garg et al. Ed. Amolca.

Des de la creació de les primeres lents intraoculars per a la cirurgia de les cataractes, s'han continuat realitzant investigacions per a intentar retornar l'acomodació al cristal·lí i permetre que les persones recuperin la visió sense ulleres. Les lents Intraoculars (LIOs) multifocals i acomodativas pretenen la recuperació visual dels pacients operats de cataractes, sense que tinguin la necessitat d'utilitzar ulleres.

Actualment s'estan utilitzant diversos tipus de lents multifocals, que es caracteritzen per tenir diferents zones òptiques i per tant permeten diferents enfocaments. Aquestes lents són: Difractiva: Acri. Twin 737D/733D (Acri. Tec, Germ.); Acri. Twin 447D/443D (Acri. Tec, Germ.); Acri. LLISA (Acri. Tec, Germ.); Tecnis multifocal ZM900 (AMO, USA). Refractiva: ReZoom (Advanced Medical Optics, AMO) i Difractiva-Refractiva: ReStor (Alcon). Amb aquest tipus de lents, actualment s'usa la tècnica de PRELEX, per al tractament de la presbicia, en pacients que a més de presbicia estan desenvolupant cataractes.

Amb aquest sistema s'aconseguirà compensar els defectes òptics per a la visió llunyana alhora que es genera un enfocament per als objectes pròxims. A aquest fenomen se li denomina pseudoacomodación. No és una acomodació real, el nou cristal·lí no canvia la seva graduació per a variar l'enfocament. El que succeïx és que es van a formar 3 plànols d'enfocament fixos (llunyà, mitja distància i distància pròxima) i serà el "cervell" el qual trii l'enfocament que "desitja utilitzar". Amb aquesta tècnica quirúrgica es pretén llevar les ulleres habituals. Això és, no necessitar ulleres per a la visió llunyana, i poder arribar a un grau de visió pròxima adequat per a la vida quotidiana (llegir el periòdic, veure els preus de les compres, llegir documents de lletres normals...), i restringir l'ús d'ulleres per als objectes més petits o en les condicions de visió més difícils.

Les lents pseudoacomodativas. Són lents que busquen restaurar l'acomodació i per tant la capacitat d'enfocament del pacient a diferents distàncies. No obstant això encara han de realitzar-se estudis a llarg termini, per a establir a l'eficàcia clinica d'aquestes lents. S'han ideat diverses lents: CrystaLens (Eyeonics); IOL Acomodativo 1CU (Humanoptics), així com uns altres que no ha donat els resultats esperats. Aquestes lents aprofiten els canvis de pressió de la cavitat vítrea, el que permet que l'òptica de la lent es mogui cap a davant i cap a enrere en resposta a la contracció i relaxació del múscul ciliar i als canvis de pressió entre la cavitat vítrea i la càmera anterior. Els suports de les lents (hapticas), estan articulades facilitant el moviment de la LIO; al moure's dintre l'ull, permet diversos enfocaments.

Totes aquestes lents, segons els fabricants, permeten la independència del pacient pel que fa a les seves ulleres. No obstant això, és necessària fer una bona selecció dels pacients abans d'implantar una LIO d'aquesta tecnologia, per a obtenir uns resultats satisfactoris, aquells que pateixen algunes altres afeccions oculars, són dolents candidats. Els pacients, han de ser conscients de les limitacions associades amb la determinació del poder de les LIOs i que les refraccions postoperatorias poden que no omplin en determinats casos les expectatives previstes, i que pot ser necessari completar amb làser el resultat refractivo, principalment pacients amb astigmatismos previs.

Actualment no existeix una tècnica quirúrgica, que es consideri ideal per a solucionar els problemes visuals acomodativos. No podem retornar l'acomodació en forma perfecta, però amb les lents intraoculars multifocals i acomodativas hem donat un gran pas endavant en una pseudoacomodación, que li permetrà al pacient una bona visió des de lluny i de prop. Encara que hem obtingut grans èxits, encara ens queden molts passos per donar, en el complet control sobre la presbicia.


LENTS INTRAOCULARS MULTIFOCALS EN LA CIRURGIA DE CATARACTA  (11/02/2009)« Tornar al llistat d'actualitat